POZOR ! Tento portál neslouží pro maloobchodní prodej zboží.

Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 

1.1. Prodávající:

KATEON
Vilém Tetera
Pravčice 51
Hulín
768 24

tel. 792 307 776
e-mail: info@kateon.cz

IČO: 70473269
DIČ: 8009045858

jsme plátci DPH

Provozovna:
KATEON, Pravčice 51, 76824 Hulín


(dále jen "prodávající")

1.2. Kupující:

Zákazníkem je každá fyzická osoba - podnikatel nebo  právnická osoba, která splní podmínky uvedené v objednávkovém formuláři.


(dále jen "kupující")

 


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1.       Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kateon.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2.       Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky (e-mailem, písemně, či telefonicky) prodávajícím.

2.3.       Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4.       Kupující má právo bezplatně zrušit svou objednávku od objednání do jejího potvrzení, na zrušení objednávky v jiném termínu se mohou kupující a prodávající dohodnout individuálně.

2.5.       Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.6.       Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

2.7.       Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to jen pro potřeby obchodních aktivit mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se prodávající zavazuje neposkytovat jakýmkoliv způsobem osobní údaje kupujícího třetím osobám.

 

3. Dodací podmínky

 

3.1.       Vznikem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím se prodávající zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu podle vyplněného objednacího formuláře v objednávce.

3.2.       Pokud není v objednávce stanoven termín dodání, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu sdělit dodatečně a průběžně jej informovat o případných změnách (týká se především zakázkové výroby, prodeje zboží upraveného podle přání zákazníka a prodeje sezónního zboží mimo sezónu).

3.3.       Expedice zboží skladem k zákazníkovi je uskutečněna ihned v případě volby dobírka a faktrua se splatností, popřípadě připsáním peněz na účet prodávajícího v případě volby předfaktura.

3.4.       Poplatek za dopravu zboží do místa určení stanoveného kupujícím činí 89 Kč s DPH v případě dodací adresy na území ČR.

3.5.       Poplatek za dopravu zboží do místa určení stanoveného kupujícím v případě dodací adresy mimo území ČR se stanovuje dohodou.

3.6.       Osobní odběr objednaného zboží na adrese prodávajícího (bod 1.) není zpoplatněn.

3.7.      Nedodržení těchto dodacích podmínek opravňuje kupujícího od kupní smlouvy odstoupit.

 

4. Platební podmínky a metody

4.1        Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat objednané zboží v ceně uvedené v objednávce. Výjimkou jsou dodatečné úpravy na zboží podle přání zákazníka, které jsou možné, avšak nejsou předmětem objednávky a kupující s prodávajícím se na nich dohodnou dodatečně.

4.2.      Platba za objednané zboží je možná 3 způsoby:

4.2.1     dobírkou – cenu za objednané zboží kupující zaplatí při předání zboží v místě určení a to v hotovosti k rukám dopravce. V tomto případě se k objednávce účtuje poplatek za dobírku, jehož výše je uvedená před odesláním objednávky.

4.2.2.    převodem z účtu - cenu za objednané zboží kupující zaplatí převodem částky uvedené v objednávce na účet prodávajícího 5549152389/0800 a to v době do konce splatnosti přiložené faktury.

4.2.3     v hotovosti – cenu za objednané zboží kupující zaplatí při převzetí zboží a to v hotovosti k rukám prodávajícího. Tento způsob úhrady je možný pouze při osobním odběru.

4.3.      Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč s DPH i bez DPH. Přepočet měny na cizí měnu vychází z aktuálního kurzu vyhlašovaného denně ČNB.

4.4.      Neuhrazením celé částky za objednané zboží zaniká kupní smlouva.

 

 

5. Reklamace a záruční podmínky

 

5.1.       Veškeré reklamační podmínky se řídí obchodním zákoníkem.

5.2.       Na veškeré zboží se poskytuje záruka ze zákona, pokud není uvedeno jinak.

5.3.       Pokud není přiložen záruční list slouží k tomuto faktura či dodací list s přesným datem prodeje výrobku

5.4.       V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů formou emailu doručeného na adresu info@kateon.cz kde uvede přesný popis závady, v případě poškození provede dokumentaci.

5.5.       Prodávající je povinen do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace.

5.6.       Případné reklamace se uplatňují v provozovně firmy KATEON, Pravčice 51, 76824 Hulín a to zasláním zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu, jakýmkoliv způsobem kromě dobírek, které nebudou převzaty.

5.7.       V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl či dodán nový kus.

5.8.       V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a převodu částky na účet zákazníka

5.9.       Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodbornou montáž či zanedbání doporučené údržby, popřípadě na vady vzniklé jiným nepovoleným zásahem.

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1.      Veškerý provoz na www.kateon.cz se řídí platnými zákony ČR v případě, že nakupující je fyzická osoba-podnikatel, nebo právnická osoba.

6.2.      Tyto obchodní podmínky jsou platné na území České Republiky.